CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SZPITALNA W OLEŚNICY
Katolicka Grupa Modlitewna

Wydarzenia

27 Lipca 2018 r.
W dniu dzisiejszym w Bibliotece i Forum Kultury w Oleśnicy, przy ul. M. Reja 10, odbyły się bezpłatne warsztaty dla rodzin i opiekunów osób chorych podczas których zostały omówione następujące tematy;
1. Profilaktyka Przeciwodleżynowa: (pokaz multimedialny, prelekcja)
2. Transfer chorego: (przemieszczenie pacjenta z łóżka na wózek, techniki podnoszenia i przewracania osoby chorej w łóżku, itp;)
3. Wsparcie terapeutyczne dla rodzin osób chorych i niepełnosprawnych (sesja wykładowa - Wypalenie emocjonalne - czyli jak zachować higienę psychiczną w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną w domu).
4. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna w Oleśnicy składa ogromne podziękowania współorganizatorom za pomoc w organizacji warsztatów;
Firmie Centrum Medyczne - http://rehabilitacja.olesnica.pl/
Firmie Klaromed - http://klaromed.pl/
p. Lidii Jędrasiak z Powiatowego Zespołu Szpitala w Oleśnicy,
p. Dyrektor Danucie Sowiar z Przedszkola nr 27 "Skrzaty" we Wrocławiu.
p. Michałowi Kowalczykowi z Centrum Zabaw Aktywna Rozrywka
Stowarzyszeniu Forum Rozwoju oraz Dyrekcji Powiatowego Zespołu Szpitala w Oleśnicy.

04 Marca 2018 r. 
Jest nam niezmiernie miło wszystkich poinformować o trzeciej rocznicy założenia Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Szpitalna i jej działalności na rzecz Osób chorych. Chcielibyśmy wyrazić Bogu naszą wdzięczność za dar powołania do duchowej służby szpitalnej i ludziom dobrej woli za każde dobre słowo, ofiarność i udział w naszych spotkaniach modlitewnych za osoby chore oraz w modlitwie uwielbienia. Dziękujemy że jesteście z nami i zapraszamy do dalszej wspólnej inicjatywy budowania misji szpitalnej w Oleśnicy.  

02 Stycznia 2018 r.
Serdecznie zapraszamy na cotygodniowe spotkania modlitewne do Kaplicy Szpitalnej w każdy wtorek o godzinie 18:30, przy ul. Armii Krajowej 1 (na 2 piętrze) w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy. 
21 listopada 2017 r. 
W dniu dzisiejszym w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej w Oleśnicy, odbyło się spotkanie modlitewne w kaplicy szpitalnej Powiatowego Zespołu Szpitala w Oleśnicy, zorganizowane przez Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna. Dziękujemy p. Sandrze za oprawę muzyczną oraz wszystkim uczestnikom.

Zapraszamy do udziału w modlitwie w każdy wtorek o godz. 18:30 do kaplicy szpitalnej w Oleśnicy.
19 listopada 2017 r.
19 listopada b.r. członkowie stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Szpitalna uczestniczyli po raz drugi w wieczorze poetyckim zorganizowanym w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej w Oleśnicy. Bardzo dziękujemy za wspaniałą oprawę muzyczną rodzinie Państwa Pawłowskich, za wygłoszone świadectwo wiary p. Annie Kabza-Rożek z wrocławskiej grupy Chrześcijańska Misja Szpitalna. 
31października 2017 r. 
"Gdybyśmy pamiętali o Bożym miłosierdziu, to nie ustawalibyśmy w czynieniu dobra." (Św. Jan Boży)
W dniu dzisiejszym w kaplicy szpitalnej w Oleśnicy, z ogromną radością przyjęliśmy Tamarę w poczet nowych członków stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Szpitalna. Życzymy jej gorliwości w służbie Bogu i ludziom chorym.

28 października 2017 r. 
Nie liczy się wcale wspaniałość twego działania, ale miłość, jaką w nie włożyłeś; nie to, jak wiele uczyniliśmy, ale przede wszystkim to, jak wiele miłości włożyliśmy w swe czyny.
(Matka Teresa z Kalkuty)
W dniu dzisiejszym poraz kolejny Członkowie stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Szpitalna, zgromadzili się na comiesięcznym spotkaniu modlitewnym w kaplicy szpitalnej przy Szpitalu MSWiA. Dziękujemy wszystkim za wspólny dar modlitwy w intencji osób chorych i personelu medycznego. Witamy również nowych członków stowarzyszenia; Anię i Lidię, które podczas spotkania modlitewnego we Wrocławiu, dołączyły do naszej wspólnoty w służbie Bogu i chorym.
Życzymy Wam Bożego błogosławieństwa na drodze powołania samarytańskiej miłości, aby Wasza służba stała się odpowiedzią na ewangeliczne wezwanie „Idź, i Ty czyń podobnie” (por. Łk 10,37)
18 października 2017 r.
W dniu 18 października, obchodziliśmy święto Św. Łukasza Ewangelisty - Patrona Służby Zdrowia. Jest to również uroczystość patronalna naszego Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Misji Szpitalnej. Z tej okazji, pragniemy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia a przede wszystkim Bożego błogosławieństwa; Personelowi medycznemu, Kapelanom Szpitalnym, naszym Członkom, wolontariuszom oraz sympatykom. Wszystkim ludziom dobrej woli, za każde wsparcie naszej szpitalnej inicjatywy, składamy swoją wdzięczność i zapewniamy w modlitwie.

"Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże". (Łk 10,9)
14 października 2017 r. 
W dniu dzisiejszym w Oleśnicy odbyło się spotkanie dotyczące wolontariatu szpitalnego we Wrocławiu i Sycowie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna. Dziękujemy wszystkim członkom, wolontariuszom i gościom za przybycie i wspólny czas dzielenia się służbą wśród osób chorych. 

13 paździenika 2017 r. 
W dniu dzisiejszym Stowarzenie Chrześcijańska Misja Szpitalna, zostało włączone w poczet członkowski Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu. Delegatem spotkania z Zarządem DFOP był Piotr Florczak - członek naszego stowarzyszenia.
11 czerwca 2017 r.
Papieskie Dzieła Misyjne o Stowarzyszeniu Chrześcijańska Misja Szpitalna; 
http://missio.org.pl/pontyfikat/312-misja-szpitalna
http://www.pdrw.missio.org.pl/formacja/misyjne-apostolstwo-chorych/101-misja-szpitalna
20 maja 2017 r. - Odbyło się spotkanie modlitewne we Wrocławiu, w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, organizowane przez Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitala. Dziękujemy wszystkim za wspólny udział w spotkaniu z modlitwą o uzdrowienie oraz Agnieszce i Karolinie za śpiew na chwałę Pana. Do zobaczenia w czerwcu  
11 marzec 2017 r.
W dniu dzisiejszym odbyło się marcowe spotkanie z modlitwą o uzdrowienie w kaplicy szpitalnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, zorganizowane przez Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna wraz ze Wspólnotą ICHTIS z parafii św. Augustyna z Wrocławia. Dziękujemy Panu Bogu, że kolejny raz mogliśmy usłużyć chorym i gościom spoza szpitala, modlitwą oraz śpiewem. 
05 marzec 2017 r.
Tygodnik Niedziela o Chrześcijańskiej Misji Szpitalnej
Modlą się za chorych i ich rodziny. Pomagają niepełnosprawnym, towarzyszą osobom w Domach Opieki Społecznej. W lutym po raz kolejny spotkali się na modlitwie w Dolnośląskim Centrum Onkologii. (Czytaj pełny artykuł w Tygodniku Niedziela)
Źródło ze strony:

http://niedziela.pl/artykul/129723/nd/Chrzescijanska-Misja-Szpitalna
Opracowała; Anna Buchar

04 marca 2017 r.
Drodzy Państwo.
4 marca 2017 r. mija już druga rocznica od kiedy zaczęliśmy istnieć na rynku organizacji pozarządowej oraz wypełniając służbę ewangeliczną; „Idź i Ty czyń podobnie” w Kościele Katolickim. Nie był to dla nas łatwy czas, ale kto obiecał, że będzie łatwo? Bo jeśli wydawałoby się, że służba chorym rozpali serca ludzi zdrowych, pomnoży pomocne dłonie, zatrzyma na chwilę Ciebie – w pośpiechu – to jednak nie zawsze tak jest. Bo jeśli wydawałoby się, że służba modlitwy dla chorych rozsieje nadzieje, rozgrzeje tych, co być może przestali wierzyć, pozwoli przystanąć i przysłuchać się – może z daleka? - przy głośnej a czasem szeptanej modlitwy niczym pieśń Chwały, hymn uwielbienia, to warto było i jest wciąż warto usłużyć choćby jednej osobie. Przed nami tak jeszcze wiele duszpasterskiej pracy, nowych inspiracji, misyjnych pielgrzymek, budowania wspólnoty krok po kroku, a przy tym umocnienia siebie duchowym pokarmem Słowa Bożego. Dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za dar i powołanie do Misji Szpitalnej, ludziom dobrej woli, za jakiekolwiek wsparcie, otwarte serce, uśmiech i życzliwość.
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. (Mt. 25, 31-36)

02 marca 2017 r.
W dniu dzisiejszym podczas wieczornej modlitwy Chrześcijańskiej Misji Szpitalnej w kaplicy szpitalnej w Oleśnicy, gościliśmy naszego Brata Krzysztofa - członka stowarzyszenia, który podzielił się świadectwem wiary z pobytu na Misjach w Afganistanie.

27.02.2017 r.
W dniu dzisiejszym w ramach wspólnoty Chrześcijańska Misja Szpitalna rozpoczęliśmy nasz Apostolat Szpitalny w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Odwiedziliśmy pacjentów z oddziałów; CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ II oraz GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ. Był to czas zapoznania się z pacjentami, rozmów i słuchania.
Misja Szpitalna dziękuje za zaangażowanie się w służbę Apostolatu Szpitalnego; Karolinie i Agacie. Do zobaczenia

18 luty 2017 r.
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna w Oleśnicy, składa serdeczne podziękowania Grupie Ewangelizacyjnej "APOSTOŁOWIE W GLANACH" z Wałbrzycha, za oprawę muzyczną oraz za wspólną modlitwę o uzdrowienie za osoby chore i personel medyczny, podczas spotkania modlitewnego w kaplicy szpitalnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Dziękujemy również Eli za złożone świadectwo uzdrowienia w Oleśnicy i we Wrocławiu.
Światowy Dzień Chorego - 11 lutego

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna to wspólnota, która została powołana 4 marca 2015 r. aby wszystkim Chorym nieść Ewangelię do szpitali. Na naszych spotkaniach wspieramy uwielbieniem oraz modlitwą. W ramach naszego charyzmatu szpitalnego powołaliśmy tzw: Apostolat Szpitalny, aby odwiedzać pacjentów na oddziałach szpitalnych. W tym dniu nie zapominamy i nie ustajemy w modlitwach za naszych "duchowych" podopiecznych. Wszystkim Sympatykom i Członkom, życzymy; abyśmy wiernie i wytrwale wypełniali swoją służbę wśród Osób Chorych w ewangelicznej postawie Miłosiernego Samarytanina. http://sluzba-szpitalna.pl.tl/

Luty 2017 r.
RUSZA  WOLONTARIAT SZPITALNY W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU!

Drodzy Państwo. Z wielką radością pragniemy poinformować o rozpoczęciu Apostolatu Szpitalnego w ramach Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Szpitalna w Oleśnicy, przy współpracy z Duszpasterstwem Akademickim "STYGMATYK" we Wrocławiu. Jest to dla nas wszystkich ogromna radość, że wspólnie możemy oddać trochę wolnego czasu osobom chorym, którzy na pewno potrzebują wsparcia w walce z chorobą nowotworową. 

29 Stycznia 2017 r.
W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna w Oleśnicy, zorganizowało spotkanie z Siostrą Teresą ze Stowarzyszenia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - "Przyjaciele Seniorów" z Wrocławia, nt; życia misyjnego oraz opieki nad osobami chorymi na alzheimera. Spotkanie miało miejsce w salce parafialnej przy Kościele Świętej Trójcy w Oleśnicy.

03 Stycznia 2017 r.
Rozpoczęcie spotkań modlitewnych w kaplicy szpitalnej w Oleśnicy w dniu 12 stycznia o godzinie 19:00
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna pod patronatem Kościoła Katolickiego informuje o rozpoczęciu spotkań modlitewnych w intencji osób chorych i personelu medycznego, od dnia 12 stycznia b.r w kaplicy szpitalnej w Oleśnicy, przy ul. Armii Krajowej 1.
Spotkania modlitewne będą odbywać się co tydzień w każdy czwartek o godzinie 19:00.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pacjentów szpitala, osoby chore i ich rodziny, a także personel szpitala do włączenia się w duchowe dzieło Misji Szpitalnej. Zapraszamy.

16 grudnia 2016 r.
Wigilia w oleśnickim PCK dla osób bezdomnych i samotnych.
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna w Oleśnicy, serdecznie dziękuje Panu Tadeuszowi Jamrozowi - Prezesowi PCK w Oleśnicy, za współpracę przy organizacji wigilii dla osób samotnych i bezdomnych. Misja Szpitalna, pragnie również podziękować za oprawę muzyczną Wspólnocie Wawrzyny Plus z Wrocławia oraz Chrześcijańskiej Grupie Wsparcia działającej przy Kościele Chrześcijańskim "SŁOWO ŻYCIA" we Wrocławiu, którzy podzielili się swoim świadectwem nowego życia z Jezusem.

10 grudnia 2016 r.
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna w Oleśnicy, składa serdeczne podziękowania Wspólnocie ICHTIS z parafii Św. Augustyna przy ul. Sudeckiej za dzisiejszą oprawę muzyczną oraz za udział w uwielbieniu i modlitwę za osoby chore i personel medyczny w kaplicy szpitalnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie!!

28.11.2016 r. 
Stowarzyszenie Misja Szpitalna w Oleśnicy informuje, że Dyrekcja Zespołu Szpitali w Oleśnicy, wyraziła zgodę z dniem 25 listopada 2016 r. na organizowanie comiesięcznych spotkań modlitewnych za chorych i personel medyczny w kaplicy szpitalnej w Oleśnicy.
Służba w intencji osób chorych, będzie działać od stycznia 2017 r.

27.11. 2016 r.
Stowarzyszenie Misja Szpitalna w Oleśnicy przy współudziale Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre przygotowało wieczór poetycki, w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor i Współpracownikom Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy. Dziękujemy również Wspólnocie Mamre; p. Oli i p. Stanisławowi Pytel za oprawę muzyczną podczas rozważań poetycko-modlitewnych pt; "Mój Szpitalny Chrystus."

25.11.2016 r. 
W dniu 25 listopada 2016 r. odbyła się prezentacja Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Szpitalna, w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej w sali konferencyjnej Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy, przy ul. M. Reja 10 

27.10.2016 r.
Nowe miejsce spotkań modlitewnych Stowarzyszenia Misja Szpitalna w Oleśnicy  Drodzy Państwo! Miło nam poinformować, że od 3 listopada b.r. w dniu wspomnienia Św. Marcina de Porres, rozpoczynamy spotkania modlitewne w salce parafialnej, przy Kościele p.w. Świętej Trójcy w Oleśnicy, w każdy czwartek o godzinie 19:00

10.09.2016 r.
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna, serdecznie wszystkim dziękuje za dzisiejsze uczestnictwo w spotkaniu modlitewnym w intencji osób chorych i personelu medycznego w kaplicy szpitalnej przy Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, Dziękujemy też Kubie za oprawę muzyczną. Witamy również kolejnych członków naszej Katolickiej wspólnoty Chrześcijańska Misja Szpitalna - Magdę i Piotra.

30.08.2016 r.
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna ma już swojego asystenta kościelnego. Został nim Ks. mgr Klaudiusz Kordos, ustanowiony przez Metropolitalną Kurię Archidiecezji Wrocławskiej.
http://www.archidiecezja.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=182

5 marca 2016 r.
I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość (Ks. Rodzaju 1,3) - Był to piękny czas dla Pana Boga, w służbie modlitwy dla chorych w kaplicy szpitalnej Powiatowego Szpitala w Oławie. Niech Bóg pobłogosławi to dzieło, aby powstała filia modlitwy Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Szpitalna z siedzibą w Oleśnicy. Dziękujemy wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym "SKAŁA" z Oławy za oprawę muzyczną oraz za wspólną modlitwę o chorych.

04 marca 2016 r.
W dniu 4 marca 2016 r. Nasze Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna w Oleśnicy, obchodzi swoją pierwszą rocznicę istnienia na rynku organizacji pozarządowej. Pragniemy wyrazić wdzięczność za jakiekolwiek zaangażowanie byłym i obecnym członkom stowarzyszenia na rzecz służby modlitewnej w Oleśnicy i we Wrocławiu. Pragniemy również podziękować Pani Dyrektor Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy za całoroczne udostępnianie nam miejsca do celów formacyjno-statutowych przy ul. M. Reja 10
Dziękujemy za początek i rozwój współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Oleśnicy, powołując grupę wsparcia dla osób uzależnionych.
Składamy również podziękowanie za wsparcie naszych spotkań modlitewnych diakoni muzycznej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z Kiełczowa oraz Odnowie w Duchu Świętym "SKAŁA" z Oławy. Naszemu Bratu Romualdowi, za oprawę muzyczną w kaplicy szpitalnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.
Pragniemy rozszerzać naszą działalność stowarzyszenia, tworząc wolontariat Apostolat Szpitalny w Oleśnicy, skierowany dla osób chorych i seniorów. Zapraszamy wszystkich ludzi o dobrych sercach do tej inicjatywy. Zapraszamy także do cotygodniowych spotkań modlitewnych, poświęconych osobom cierpiącym i służbie zdrowia.
Ponadto prowadzimy comiesięczne służby modlitewne wśród osób chorych w kaplicy szpitalnej Dolnośląskiego Centrum Onkologi przy ul. Hirszfelda oraz w kaplicy szpitalnej Powiatowego Szpitala w Oławie.
Zapraszamy do kontaktu z nami oraz do współpracy.

25 lutego 2016 r.
W dniu 25 lutego b.r. o 17:30 w Oleśnicy, odbyło się spotkanie modlitewne zorganizowane przez Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna w Oleśnicy, które ubogaciła śpiewem grupa Odnowy w Duchu Świętym "Jezus Miłosierny" z Kiełczowa.

12 lutego 2016 r.
Zarząd Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Oleśnicy oraz Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna w Oleśnicy, przy współpracy z wrocławską grupą wsparcia Coffee House znajdującą się we Wrocławiu, zorganizowało spotkanie dla osób bezdomnych i uzależnionych. źródło ze strony: http://mojaolesnica.pl/16674,ruszyly-spotkania-dla-potrzebujacych.php)
 
 
 
 
 

Wrocławski Gość Niedzielny o nas ! - 7 czerwca 2015

20 czerwca 2015
Akcja Kooperacja – relacja z Lokalnych Targów Organizacji Pozarządowych w Oleśnicy.
W dniu 20 czerwca (sobota) w Bibliotece odbyły się Lokalne Targi Organizacji Pozarządowych. Biblioteka i Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Oleśnicy (ul. Kopernika 6), prowadzony przez Fundację Świat z Uśmiechem, zaprosiły lokalne organizacje NGO (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, grupy wolontariuszy) do zaprezentowania na forum publicznym swojej dotychczasowej działalności na rzecz lokalnej społeczności. Zebranych gości powitała Dyrektor Biblioteki Pani Anna Zasada, wyrażając zarówno chęć do nawiązania współpracy z organizacjami przy realizacji wspólnych projektów na rzecz mieszkańców miasta, jak i nadzieję na kolejne tego typu spotkania w przyszłości.
Głos zabrał również Pan Burmistrz Michał Kołaciński, doceniając w swojej wypowiedzi działania oleśnickich społeczników, zwłaszcza w tych dziedzinach życia, których administracja publiczna nie jest w stanie usprawnić.
Każda organizacja miała możliwość zaprezentowania się gościom, wśród których oprócz przedstawicieli innych organizacji byli Burmistrz Michał Kołaciński, Sekretarz UM Zbigniew Rybak i radna Małgorzata Lipska. 
Na wstępie opowiedziały o sobie Panie Sylwia Sendek i Agnieszka Grażyńska z Fundacji Świat z Uśmiechem, współorganizatorki całej akcji. Fundacja oprócz tego, że prowadzi Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy, który wspiera w działaniach inne organizacje pozarządowe, to organizuje kolonie dla dzieci i zbiórki pieniężne dla osób poważnie chorych.
Prężnie działającym stowarzyszeniem jest Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku (OUTW), które dba o miejscowych seniorów – zapewnia im ciekawe zajęcia i daje możliwość czynnego spędzania wolnego czasu. 
Koło Związku Żołnierzy Polskich im. Ziemi Oleśnickiej dba o żołnierzy rezerwy i ich rodziny, czynnie uczestniczy w obchodach świąt państwowych i propaguje wychowanie patriotyczne wśród młodzieży.
Oleśnicki Klub Hokejowy ORŁY promuje sport jako świetną formę aktywności, która odciąga młodych od komputera.
Wolontariuszki z Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy, których opiekunką jest Pani Beata Rubaszewska, zaprezentowały swoje osiągnięcia z dotychczasowej współpracy ze Świetlicą Środowiskową „Pomocna Dłoń”. Uczennice pomagają dzieciom w lekcjach, organizują im zabawy i spędzają z nimi swój wolny czas.
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna realizuje swoje działania poprzez spotkania modlitewne w różnych intencjach. Celem tej organizacji jest także pomoc duchowa, wsparcie psychologiczne i w codziennych czynnościach życiowych dla chorych i cierpiących, a także ich rodzin. 
Fundacja „Warto Pomagać” powstała z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych i wszelkie swoje działania (organizacja półkolonii i rehabilitacji) ukierunkowuje na poprawę jakości życia tychże dzieci i ich rodzin.
Grupa nieformalna OFCA (w trakcie zakładania fundacji), która od dłuższego czasu organizuje w naszym mieście wiele działań cyrkowo-artystycznych, zaprosiła do uczestnictwa w kolejnej już edycji Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo-Artystycznego (14–16.08). Tym razem oprócz artystów z Polski, będą także twórcy z zagranicy.
Ostatnią organizacją był WKS „Oleśniczanka”, klub znany z wielu wybitnych sportowców i osiągnięć sportowych.
Po zaprezentowaniu się wszystkich lokalnych organizacji – Wojtek Staniewski – przedstawiciel wrocławskiego Stowarzyszenia TRATWA, mentor Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego, omówił powstający właśnie Pozarządowy Program Rozwoju Wolontariatu we Wrocławiu i zaproponował w mniejszej skali zastosowanie takiego programu także i w naszym mieście.
Poza oficjalnym celem Targów – zaprezentowaniem się organizacji, udało nam się zrealizować także cel nieoficjalny – kontakty nawiązane, rozmowy pozakuluarowe owocne, możliwości współpracy ogromne. Kamyk do studni wrzucony.
Nadzieja na kolejne spotkanie – jak najbardziej realna.
Anna Jach OBP

(źródło ze strony; www.biblio.olesnica.pl)