CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SZPITALNA W OLEŚNICY
Katolicka Grupa Modlitewna

Projekty


Projekt: Bezpłatne warsztaty dla rodzin i opiekunów osób chorych.
(Nieaktualny - Przeprowadzony w dniu; 27 lipca 2018 r.) 

Tematy:
1. Profilaktyka Przeciwodleżynowa: (pokaz multimedialny, prelekcja)
2. Transfer chorego: (przemieszczenie pacjenta z łóżka na wózek, techniki podnoszenia i przewracania osoby chorej w łóżku, itp;)
3. Wsparcie terapeutyczne dla rodzin osób chorych i niepełnosprawnych (sesja wykładowa - Wypalenie Emocjonalne - czyli jak zachować higienę psychiczną w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną w domu).
4. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
(zakrztuszenia, zadławienia, nagła pomoc u osób chorych)

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna: 
http://sluzba-szpitalna.pl.tl/
Centrum Medyczne: 
http://rehabilitacja.olesnica.pl/

Współorganizatorzy:
Lidia Jędrasiak - Pielęgniarka oddziałowa PZS Oleśnica
Danuta Sowiar - andragog i Dyrektor Przedszkola nr 27 "Skrzaty" we Wrocławiu
Michał Kowalczyk - Centrum Zabaw Aktywna Rozrywka CZAR:
https://www.facebook.com/CZARANIMACJE/

Patronaty: 
Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy: 
https://www.pzsolesnica.pl
Forum Rozwoju Oleśnicy:
https://www.facebook.com/FRozwoju/ 

Projekt: (Aktualny) Kawiarenka „Bezpieczny Port” – Wsparcie i Rozwój

Stworzenie kawiarenki „Bezpieczny Port” w ramach tzw; punku konsultacyjnego, skierowanego dla osób bezdomnych, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dla osób starszych, cierpiących na depresje, dla osób samotnych. Miejsce, w którym każdy może odnaleźć własne poczucie bezpieczeństwa, komfort psychiczny. Miejsce, aby spokojnie ze sobą  porozmawiać w formie grupy wsparcia lub indywidualnie, napić się herbaty, kawy, poczytać dobrą lekturę. Oferowana forma pomocy to wykorzystanie elementów; biblioterapii, arteterapii, muzykoterapii oraz dla zainteresowanych grupa rozwoju duchowego oparta na wartościach chrześcijańskich. 
Kawiarenka „Bezpieczny Port” ma na celu; 

 1.Promocji wolontariatu na rzecz osób chorych i seniorów oraz przybliżenie działalności stowarzyszenia Chrześcijańskiej Misji Szpitalnej
 2.Indywidualne poradnictwo w zakresie rozwoju życia duchowego i pomocy terapeutycznej. 
(Osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione, bezdomne, seniorzy)
 3.Organizowanie prelekcji (m. in. z komunikacji interpersonalnej z pacjentem, wybrane zagadnienia w procesie pielęgnacyjnym w domu chorego, pogadanki dla rodzin osób chorych, opiekunów osób starszych, warsztaty dla wolontariuszy) 

Konto bankowe stowarzyszenia:
Darowizny na cele statutowe:
Bank Raiffeisen Polbank

13 1750 0012 0000 0000 3398 2267

Dane stowarzyszenia:
CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SZPITALNA
REGON: 360957532
NIP: 9112010474


Źródło:
https://www.wspieramdobro.pl/stworzenie-swietlicy/kawiarenki-bezpieczny-port-pomagaj-razem-z-nami-potrzebujacym.html