Projekty

Kawiarenka „Bezpieczny Port” – Wsparcie i Rozwój

Stworzenie kawiarenki „Bezpieczny Port” w ramach tzw; punku konsultacyjnego, skierowanego dla osób bezdomnych, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dla osób starszych, cierpiących na depresje, dla osób samotnych. Miejsce, w którym każdy może odnaleźć własne poczucie bezpieczeństwa, komfort psychiczny. Miejsce, aby spokojnie ze sobą  porozmawiać w formie grupy wsparcia lub indywidualnie, napić się herbaty, kawy, poczytać dobrą lekturę. Oferowana forma pomocy to wykorzystanie elementów; biblioterapii, arteterapii, muzykoterapii oraz dla zainteresowanych grupa rozwoju duchowego oparta na wartościach chrześcijańskich. 
Kawiarenka „Bezpieczny Port” ma na celu; 

 1.Promocji wolontariatu na rzecz osób chorych i seniorów oraz przybliżenie działalności stowarzyszenia Chrześcijańskiej Misji Szpitalnej
 2.Indywidualne poradnictwo w zakresie rozwoju życia duchowego i pomocy terapeutycznej. 
(Osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione, bezdomne, seniorzy)
 3.Organizowanie prelekcji (m. in. z komunikacji interpersonalnej z pacjentem, wybrane zagadnienia w procesie pielęgnacyjnym w domu chorego, pogadanki dla rodzin osób chorych, opiekunów osób starszych, warsztaty dla wolontariuszy) 

Konto bankowe stowarzyszenia:
Darowizny na cele statutowe:
Bank Raiffeisen Polbank

13 1750 0012 0000 0000 3398 2267

Dane stowarzyszenia:
CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SZPITALNA
REGON: 360957532
NIP: 9112010474


Źródło:
https://www.wspieramdobro.pl/stworzenie-swietlicy/kawiarenki-bezpieczny-port-pomagaj-razem-z-nami-potrzebujacym.html   
 
Twórczość Literacka - "Latarnia Słów" http://latarnia-slow.prv.pl/