O Stowarzyszeniu

 

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna z siedzibą w Oleśnicy

Asystent Kościelny: 
Ks. mgr Klaudiusz Kordos z Parafii Św. Jana Apostoła w Oleśnicy

Zarząd: 
Prezes:
Marcin Staszak (Założyciel i lider stowarzyszenia, opiekun medyczny)
V-ce Prezes: mgr Agnieszka Staszak (Absolwentka Liceum Medycznego, PWT)
Członek Zarządu: mgr Piotr Florczak (Psychoterapeuta)

Członkowie Stowarzyszenia:
Małgorzata Kawińska
Tamara Pilarska

Karolina Wlizło 
Michał Piotrowski

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna z siedzibą w Oleśnicy, zostało ujęte w rejestrze stowarzyszeń zwykłych pod nr 2 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w marcu 2015 r. 
W ramach stowarzyszenia została powołana wspólnota modlitewna Św. Jana Bożego, której charyzmatem jest modlitwa w intencjach osób chorych i personelu medycznego. 

DZIAŁALNOŚĆ WEWNĘTRZNA W STOWARZYSZENIU: 

Misja Szpitalna - Nasz wspólny cel to iść i czynić podobnie według słów z Ewangelii św. Łukasza w przypowieści o miłosiernym samarytaninie (por. Ew. Łk 10, 25-37)
Diakonia Modlitewna Św. Jana Bożego - Prowadzimy cotygodniowe spotkania modlitewne w kaplicy szpitalnej Powiatowego Zespołu Szpitala w Oleśnicy, przy ul. Armii Krajowej 1 
Diakonia Szpitalna - Towarzyszymy i wspieramy duchowo osoby chore, które przebywają w szpitalu; poprzez rozmowy, spacery, czytanie książek itp.; 
Warsztaty Twórczości "Latarnia Słów" - Działania arteterapeutyczne, wieczory poetyckie w Domach Pomocy Społecznej, w Domach Kultury, w Parafiach, itp;
Więcej na; 
http://latarnia-slow.prv.pl/

Nasza Tożsamość:
Jesteśmy katolikami, którzy tworzą wspólnotę charyzmatyczno-kontemplacyjną, gdzie najważniejszym centrum naszego życia jest Eucharystia.
Swoje życie modlitewne pogłębiamy poprzez uwielbienie, Słowo Boże, literaturę poświęconą życiu i działalności Św. Jana Bożego.

Patronowie w Stowarzyszeniu Chrześcijańska Misja Szpitalna:
11 Lutego - Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
(Światowy Dzień Chorego)
08 Marca - Św. Jana Bożego (Patron chorych i szpitalnictwa) 
17 Czerwca - Św. Brata Alberta Chmielowskiego ( Patron chorych i ubogich)
18 Października - Św. Łukasza Ewangelisty (Patron Służby Zdrowia)

 

 

 

 

 

 

 
Twórczość Literacka - "Latarnia Słów" http://latarnia-slow.prv.pl/