CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SZPITALNA W OLEŚNICY
Katolicka Grupa Modlitewna

O Nas

Asystent Kościelny: 
Ks. Klaudiusz Kordos z Parafii Św. Jana Apostoła w Oleśnicy

Zarząd: 
Prezes:
Marcin Staszak
V-ce Prezes: Agnieszka Staszak 
Członek Zarządu: Piotr Florczak 

Członkowie Stowarzyszenia:
Małgorzata Kawińska
Tamara Pilarska

Karolina Wlizło 
Michał Piotrowski

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna z siedzibą w Oleśnicy, zostało ujęte w rejestrze stowarzyszeń zwykłych pod nr 2 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w marcu 2015 r. 
Jako organizacja pozarządowa działamy na rzecz osób chorych, seniorów, rodzin osób chorych i niepełnosprawnych, opiekunów medycznych i personelu medycznego.
Jesteśmy otwarci na różne inicjatywy społeczne poprzez; sztukę, działania artystyczne (np; wieczory poetyckie), arteterapeutyczne, promocji zdrowia, grupy wsparcia, tworzenie wolontariatu szpitalnego i spotkań modlitewnych.

DZIAŁALNOŚĆ WEWNĘTRZNA W STOWARZYSZENIU: 

Misja Szpitalna - Niesiemy wsparcie osobom chorym i ich rodzinom.  
Nasz wspólny cel to iść i czynić podobnie według słów z Ewangelii św. Łukasza w przypowieści o miłosiernym samarytaninie
(por. Ew. Łk 10, 25-37)
Służba Modlitewna - Prowadzimy cotygodniowe spotkania modlitewne w intencjach osób chorych, personelu medycznego oraz dla wszystkich zainteresowanych modlitwą uwielbienia, modlitwą Słowem Bożym i modlitwą o uzdrowienie.
Spotykamy się w kaplicy szpitalnej Powiatowego Zespołu Szpitala w Oleśnicy, przy ul. Armii Krajowej 1 
Wolontariat Szpitalny - Towarzyszymy pacjentom szpitala i wspieramy osoby chore, które przebywają w szpitalu; poprzez rozmowy, spacery, czytanie książek itp.; 
Warsztaty Twórczości "Latarnia Słów" - Działania arteterapeutyczne, wieczory poetyckie w Domach Pomocy Społecznej, w Domach Kultury, w Parafiach, itp;
Więcej na; 
http://latarnia-slow.prv.pl/
Tożsamość Duchowa:
Członkowie Chrześcijańskiej Misji Szpitalnej należą do Kościoła Rzymskokatolickiego. Życie duchowe pogłębiamy poprzez cotygodniowe wspólne spotkania modlitewne w kaplicy szpitalnej w Oleśnicy, a także uczestnicząc na Eucharystii.

Ważne daty w Stowarzyszeniu Chrześcijańska Misja Szpitalna:
11 Lutego - Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
(Światowy Dzień Chorego)
28 Kwietnia - Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej
17 Czerwca - Św. Brata Alberta Chmielowskiego