ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY W OLEŚNICY:
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna w Oleśnicy, przy współpracy z Centrum Medycznym w Oleśnicy; http://rehabilitacja.olesnica.pl/ - zapraszają na bezpłatne warsztaty dla rodzin oraz opiekunów osób chorych przebywających w domu, które odbędą się 27 lipca o godz. 16:00 w sali widowiskowej Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy.
Poniżej prezentujemy trzy bloki tematyczne;
1. Profilaktyka Przeciwodleżynowa: (pokaz multimedialny, prelekcja)
2. Transfer chorego: (przemieszczenie pacjenta z łóżka na wózek, techniki podnoszenia i przewracania osoby chorej w łóżku, itp;)
3. Wsparcie terapeutyczne dla rodzin osób chorych i niepełnosprawnych (sesja wykładowa - Wypalenie Emocjonalne - czyli jak zachować higienę psychiczną w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną w domu).
1. Celem Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Szpitalna jest:
- Aktywne działanie na rzecz osób starszych, chorych, uzależnionych i ich bliskich oraz bezdomnych.
- Kształtowanie postaw opartych na wartościach chrześcijańskich.
- Krzewienie wartości kulturalnych poprzez sztukę literacką.
- Promowanie trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu.
- Udzielanie wsparcia opiekunom medycznym w ich pracy zawodowej.
- Dbanie o interesy opiekunów medycznych.
- Podnoszenie jakości opieki nad pacjentami w placówkach służby zdrowia.
- Promowanie zdrowego trybu życia.
- Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- Organizowanie spotkań modlitewnych za ludzi chorych, uzależnionych i bezdomnych.
- Tworzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu.
- Niesienie pomocy psychologicznej i duchowej mieszkańcom domów opieki społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pacjentom hospicjum, szpitala oraz w placówkach dla osób bezdomnych.
- Współpracę z osobami i instytucjami na terenie miasta Oleśnica.
- Aranżowanie wieczorów poetyckich.
- Organizowanie konferencji,pogadanek dotyczących opieki nad osobami chorymi i starszymi.

Twórczość Literacka - "Latarnia Słów" http://latarnia-slow.prv.pl/