CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SZPITALNA W OLEŚNICY
Katolicka Grupa Modlitewna

Czyń Podobnie

Członkowie Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Szpitalna, zapraszają na cotygodniowe spotkania modlitewne w każdy piątek o godz: 19:00 (po Mszy Świętej wieczornej), do salki parafialnej obok kościoła Świętej Trójcy w Oleśnicy, przy ul. Łużyckiej 4

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna
- to grupa osób, która działa w strukturach organizacji pozarządowej na rzecz osób chorych, seniorów, rodzin osób chorych i niepełnosprawnych, opiekunów medycznych i personelu medycznego. Jesteśmy otwarci na różne inicjatywy społeczne poprzez; sztukę, działania artystyczne (np; wieczory poetyckie), arteterapeutyczne, promocji zdrowia, grupy wsparcia, tworzenie wolontariatu szpitalnego i spotkań modlitewnych.
1. Celem Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Szpitalna jest:
- Aktywne działanie na rzecz osób starszych, chorych, uzależnionych i ich bliskich oraz bezdomnych.
- Kształtowanie postaw opartych na wartościach chrześcijańskich.
- Krzewienie wartości kulturalnych poprzez sztukę literacką.
- Promowanie trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu.
- Udzielanie wsparcia opiekunom medycznym w ich pracy zawodowej.
- Dbanie o interesy opiekunów medycznych.
- Podnoszenie jakości opieki nad pacjentami w placówkach służby zdrowia.
- Promowanie zdrowego trybu życia.
- Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- Organizowanie spotkań modlitewnych za ludzi chorych, uzależnionych i bezdomnych.
- Tworzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu.
- Niesienie pomocy psychologicznej i duchowej mieszkańcom domów opieki społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pacjentom hospicjum, szpitala oraz w placówkach dla osób bezdomnych.
- Współpracę z osobami i instytucjami na terenie miasta Oleśnica.
- Aranżowanie wieczorów poetyckich.
- Organizowanie konferencji,pogadanek dotyczących opieki nad osobami chorymi i starszymi.