CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SZPITALNA
Pod Patronatem Kościoła Katolickiego

SPOTKANIA

SPOTKANIA MODLITEWNE W KAPLICY SZPITALNEJ W OLEŚNICY
Każdy czwartek o godzinie 19:00 (przy oddziale chirurgii, 2 piętro)
Adres: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
Ul. Armii Krajowej 1
56-400 Oleśnica

COMIESIĘCZNE SPOTKANIA MODLITEWNE WE WROCŁAWIU
Kaplica Szpitalna w Szpitalu MSWiA
Termin:
 Do zobaczenia we wrześniu
50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32
Kapelan Szpitalny - O. Mirosław z Zakonu Ojców Karmelitów Bosych we WrocławiuWOLONTARIAT SZPITALNY WE WROCŁAWIU

Comiesięczne odwiedziny chorych
Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI - Tel: 692 684 802

Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. (List Św. Jakuba 5, 13-16)

Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej zgodnie z wyznawaną przez siebie religią. Dyskryminacja ze względu na rodzaj wyznawanej religii lub światopoglądu jest zakazana. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjent ma prawo do kontaktu z duchownym jego wyznania. (Karta Praw Pacjenta)

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 196. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.).