CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SZPITALNA
Organizacja Pozarządowa

Spotkania

Spotkania Modlitewne w Oleśnicy:
Każdy wtorek o godzinie 18:30
Kaplica Szpitalna (drugie piętro, przy oddziale chirurgii)
Adres: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

Comiesięczne Spotkania Modlitewne we Wrocławiu:
Termin: 28 października 2017 r. - godz. 16:00
Kaplica Szpitalna (biały blok, windą na 3 piętro, przejście przez oddział ortopedii i schodami na 4 piętro)
Adres: Szpital MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław

Kapelan Szpitalny - O. Mirosław z Zakonu Ojców Karmelitów Bosych we Wrocławiu

Wolontariat w Szpitalu:
Wrocław - Dolnośląskie Centrum Onkologii, al. Hirszfelda 12
Wrocław - Ośrodek Św. Jerzego, ul. Rydygiera 22-28 (Siostry Boromeuszki)

Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. (List Św. Jakuba 5, 13-16)

Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej zgodnie z wyznawaną przez siebie religią. Dyskryminacja ze względu na rodzaj wyznawanej religii lub światopoglądu jest zakazana. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjent ma prawo do kontaktu z duchownym jego wyznania. (Karta Praw Pacjenta)

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 196. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.).