CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SZPITALNA
Organizacja Pozarządowa

O Nas

 Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna z siedzibą w Oleśnicy, zostało ujęte w rejestrze stowarzyszeń zwykłych pod nr 2 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w marcu 2015 r. 

Charyzmatem stowarzyszenia jest służba modlitewna w intencjach osób chorych i personelu medycznego.

W naszej misji kierujemy się słowami Ewangelii św. Łukasza z przypowieści o miłosiernym samarytaninie „Idź i Ty, czyń podobnie”…
Powołanie do misji szpitalnej realizujemy prowadząc cotygodniowe spotkania modlitewne w kaplicy szpitalnej przy Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy. Nasze spotkania oparte są na czytaniu Pisma Świętego, uwielbieniu poprzez śpiew, modlitwie dziękczynnej zakończonej prośbami.

Asystentem Kościelnym stowarzyszenia jest : Ks. Klaudiusz Kordos z parafii pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy.

Ponadto utworzyliśmy Apostolat na rzecz osób chorych, który polega na towarzyszeniu i wsparciu terapeutycznym i duchowym dla osób chorych, przebywających na oddziałach szpitalnych poprzez rozmowy, spacery, czytanie książek itp.;


Grupa Modlitewna: 
Zapraszamy na wspólne spotkania modlitewne w intencjach osób chorych oraz personelu medycznego. Modlimy się również za nasze osobiste potrzeby. Spotkania oparte są na czytaniu z Pisma Świętego, uwielbieniu poprzez śpiew oraz modlitwie dziękczynnej. Spotkania modlitewne prowadzimy w  Oleśnicy i we Wrocławiu.
Wolontariat w Szpitalu:
- Towarzyszenie i wsparcie terapeutyczne i duchowe dla osób chorych, przebywających na oddziałach szpitalnych lub w Domach Opieki Społecznej.
- Rozmowy, spacery, czytanie książek itp.;
(Wolontariat szpitalny skierowany jest dla studentów; pedagogiki, psychologii, pielęgniarstwa,  terapii zajęciowej, arteterapii oraz dla każdego, kto chciałby w jakikolwiek powyższy sposób poświęcić swój wolny czas osobie chorej i starszej. 

Spotkania modlitewne w Oleśnicy:
Spotykamy się na modlitwie co tydzień we wtorek o godzinie 18:30 w kaplicy szpitalnej Powiatowego Zespołu Szpitali, przy ul. Armii Krajowej 1
Comiesięczne spotkania modlitewne we Wrocławiu:
Kaplica Szpitalna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32

Kontakt z nami! - Tel: 692 684 802