CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SZPITALNA
Organizacja Pozarządowa

Kim Jesteśmy

 Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna z siedzibą w Oleśnicy, zostało ujęte w rejestrze stowarzyszeń zwykłych pod nr 2 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w marcu 2015 r. 
Charyzmatem stowarzyszenia jest służba modlitewna w intencjach osób chorych i personelu medycznego.
W naszej misji kierujemy się słowami Ewangelii św. Łukasza z przypowieści o miłosiernym samarytaninie „Idź i Ty, czyń podobnie”…
Powołanie do misji szpitalnej realizujemy prowadząc cotygodniowe spotkania modlitewne w kaplicy szpitalnej przy Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy. Nasze spotkania oparte są na czytaniu Pisma Świętego, uwielbieniu poprzez śpiew, modlitwie dziękczynnej zakończonej prośbami.
Asystentem Kościelnym stowarzyszenia jest : Ks. Klaudiusz Kordos z parafii pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy.
Ponadto utworzyliśmy Wolontariat na rzecz osób chorych, który polega na towarzyszeniu i wsparciu terapeutycznym i duchowym dla osób chorych, przebywających na oddziałach szpitalnych poprzez rozmowy, spacery, czytanie książek itp.;

Misja Stowarzyszenia:
Ewangelia Św. Łukasza 10, 25-37
Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? «On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego». Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył».
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»
Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.
Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.
Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał.
Któryż z tych trzech okazał się według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»
On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».
Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie».
Duchowość Misyjna: 
Eucharystia, Pismo Święte, Liturgia Godzin, uwielbienie, modlitwa wstawiennicza, kontemplacja. 
Święci patronowie w Stowarzyszeniu Chrześcijańska Misja Szpitalna:
11 Luty – Najświętszej Maryi Panny z Lourdes (Światowy Dzień Chorego)
27 Kwietnia - Św. Józef Moscati (Patron chorych i lekarzy)
18 Czerwca - Św. Brata Alberta Chmielowskiego (Patron Ubogich)
18 Października – Św. Łukasza Ewangelisty (Patron służby zdrowia)