CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SZPITALNA
Pod Patronatem Kościoła Katolickiego

KIM JESTEŚMY

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna z siedzibą w Oleśnicy, zostało ujęte w rejestrze stowarzyszeń zwykłych pod nr 2 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w marcu 2015 r.
Charyzmatem stowarzyszenia jest służba modlitewna w intencjach osób chorych i personelu medycznego.
W naszej misji kierujemy się słowami Ewangelii św. Łukasza z przypowieści o miłosiernym samarytaninie „Idź i Ty, czyń podobnie”…
Powołanie do misji szpitalnej realizujemy prowadząc cotygodniowe spotkania modlitewne w kaplicy szpitalnej przy Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy. Nasze spotkania oparte są na czytaniu Pisma Świętego, uwielbieniu poprzez śpiew, modlitwie dziękczynnej zakończonej prośbami.
Asystentem Kościelnym stowarzyszenia jest : Ks. Klaudiusz Kordos z parafii pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy.
Ponadto utworzyliśmy Apostolat na rzecz osób chorych, który polega na towarzyszeniu i wsparciu terapeutycznym i duchowym dla osób chorych, przebywających na oddziałach szpitalnych poprzez rozmowy, spacery, czytanie książek itp.;
Cele Stowarzyszenia to:
1.Aktywne działanie na rzecz osób starszych, chorych, uzależnionych i ich bliskich oraz bezdomnych.
2. Kształtowanie postaw opartych na wartościach chrześcijańskich.
3. Krzewienie wartości kulturalnych poprzez sztukę literacką.
4. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu.
5.Udzielanie wsparcia opiekunom medycznym w ich pracy zawodowej.
6. Dbanie o interesy opiekunów medycznych.
7. Podnoszenie jakości opieki nad pacjentami w placówkach służby zdrowia.
8. Promowanie zdrowego trybu życia.
9. Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań modlitewnych za ludzi chorych, uzależnionych i bezdomnych.
2. Tworzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu.
3. Niesienie pomocy psychologicznej i duchowej mieszkańcom domów opieki społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pacjentom hospicjum, szpitala oraz w placówkach dla osób bezdomnych.
4. Współpracę z osobami i instytucjami na terenie miasta Oleśnica.
5. Aranżowanie wieczorów poetyckich.
6. Organizowanie konferencji,pogadanek dotyczących opieki nad osobami chorymi i starszymi.
Spotkania modlitewne w Oleśnicy:
Spotykamy się na modlitwie co tydzień w czwartek o godzinie 19:00 w kaplicy szpitalnej Powiatowego Zespołu Szpitali, przy ul. Armii Krajowej 1
Comiesięczne spotkania modlitewne we Wrocławiu:
Kaplica Szpitalna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32
Zapraszamy do kontaktu z nami! - Tel: 692 684 802