Chrześcijańska Misja Szpitalna
Służba Chorym

KIM JESTEŚMY


Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna z siedzibą w Oleśnicy, zostało ujęte w rejestrze stowarzyszeń zwykłych pod nr 2 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy oleśnickiego małżeństwa Agnieszki i Marcina w marcu 2015 r. 
Charyzmatem stowarzyszenia jest służba modlitewna w intencjach osób chorych i personelu medycznego. 
W naszej misji kierujemy się słowami Ewangelii św. Łukasza z przypowieści o miłosiernym samarytaninie „Idź i Ty, czyń podobnie”…

Powołanie do misji szpitalnej realizujemy prowadząc cotygodniowe spotkania modlitewne w kaplicy szpitalnej przy Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy. Nasze spotkania oparte są na czytaniu Pisma Świętego, uwielbieniu poprzez śpiew, modlitwie dziękczynnej zakończonej prośbami.

Asystentem Kościelnym stowarzyszenia jest : Ks. Klaudiusz Kordos z parafii pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy. 

Ponadto utworzyliśmy Apostolat na rzecz osób chorych, który polega na towarzyszeniu i wsparciu terapeutycznym i duchowym dla osób chorych, przebywających na oddziałach szpitalnych poprzez rozmowy, spacery, czytanie książek itp.;


Spotkania modlitewne w Oleśnicy:
Spotykamy się na modlitwie co tydzień w czwartek o godzinie 19:00 w kaplicy szpitalnej Powiatowego Zespołu Szpitali, przy ul. Armii Krajowej 1

Comiesięczne spotkania modlitewne we Wrocławiu:
Kaplica Szpitalna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Węwnętrznych i Administracji we Wrocławiu
50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32

Zapraszamy do kontaktu z nami! - Tel: 692 684 802