CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SZPITALNA
Organizacja Pozarządowa

Intencje

 Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
(List do Filipian 4, 6-7)
 

Zapraszamy do skorzystania ze skrzynki modlitewnej!  

Prosimy o przesyłanie intencji modlitewnych w różnych potrzebach na adres mailowy: 
sluzba-modlitewna@o2.pl
Wszystkie Państwa prośby/podziękowania,  zostaną przedstawione na naszych cotygodniowych i comiesięcznych spotkaniach modlitewnych przez cały rok od momentu otrzymania intencji do dnia 11 lutego. (Światowy Dzień Chorego).