CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SZPITALNA
Pod Patronatem Kościoła Katolickiego

DOŁĄCZ DO NAS

 SPOTKANIA MODLITEWNE: 
Zapraszamy na wspólne spotkania modlitewne w intencjach osób chorych oraz personelu medycznego. Modlimy się również za nasze osobiste potrzeby. Spotkania oparte są na czytaniu z Pisma Świętego, uwielbieniu poprzez śpiew oraz modlitwie dziękczynnej. Spotkania modlitewne prowadzimy w  Oleśnicy i we Wrocławiu.

APOSTOLAT W SZPITALU:

- Towarzyszenie  i wsparcie terapeutyczne i duchowe dla osób chorych, przebywających na oddziałach szpitalnych lub w Domach Opieki Społecznej.
- Rozmowy, spacery, czytanie książek itp.;
(Wolontariat szpitalny skierowany jest dla studentów; pedagogiki, psychologii, pielęgniarstwa,  terapii zajęciowej, arteterapii, opiekunów medycznych, opiekunów Osób Starszych oraz dla każdego, (bez względu na religię i wyznanie) kto chciałby w jakikolwiek powyższy sposób poświęcić swój wolny czas osobie chorej i  starszej)


MISJA WSPÓLNOTY:
Ewangelia Św. Łukasza 10, 25-37 
Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? «On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego». Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył».
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»
Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.
Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.
Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał.
Któryż z tych trzech okazał się według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»
On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».
Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie». 

Działalność Misyjna
: Ewangelizacja, apostolat w szpitalu, modlitwa wstawiennicza. 

Ważne daty w Stowarzyszeniu:
11 Lutego - Światowy Dzień Chorego
04 Marca 2015 r.  - Założenie i rozpoczęcie działalności stowarzyszenia