CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SZPITALNA
Wspólnota Modlitewna w Oleśnicy

Członkowstwo

"Bo byłem chory, a odwiedziliście Mnie" (Ew. Św. Mateusza 25,36)
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna zaprasza wolontariuszy do współpracy, która polega na rozmowach z pacjentami oddziałów szpitalnych . Jest to forma towarzyszenia, wsparcia emocjonalnego oraz duchowego, rozmów, spacerów, czytaniu literatury.
Co trzeba żeby się zaangażować? Przede wszystkim najważniejsze jest przekonanie  w sercu i Twoja dobra wola, że na prawdę chcesz szczerze pomagać. Ty dysponujesz swoim czasem, sam określasz swoją dyspozycyjność, np; jedna godzina w tygodniu lub jedna godzina w miesiącu. 
Zapraszamy do kontaktu, jeśli czujesz się powołany do tworzenia razem z nami charyzmatycznej wspólnoty szpitalnej w Oleśnicy i we Wrocławiu, aby przede wszystkim realizować służbę modlitewną, a potem wypełniać misję szpitalną wśród osób chorych.
Nasze miejsca służby:
1. Służba Modlitewna:  Powiatowy Zespoł Szpitali w Oleśnicy

Członkostwo w stowarzyszeniu Chrześcijańska Misja Szpitalna, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. dla kandydatów na nowych członków.  

  1. Nowi członkowie, którzy od 1 stycznia 2018 r. zdecydują się na wstąpienie w poczet członków stowarzyszenia, muszą złożyć pisemną motywację i przekazać przedstawicielowi lub członkom zarządu. Po rozpatrzeniu pisemnej prośby o wstąpieniu zdecyduje Zarząd Stowarzyszenia.

    Członkostwo danego kandydata/ki będzie ważne na jeden rok od daty podpisanej uchwały, co roku odnawiając przez okres trzech lat, na dwa tygodnie przed wygaśnięciem uchwały, każdy członek powinien złożyć swoją pisemną prośbę w celu odnowienia członkostwa w stowarzyszeniu Chrześcijańska Misja Szpitalna z siedzibą w Oleśnicy. Po trzech latach członkostwo będzie ważne bezterminowo.

  2. Wstępna formacja duchowa dla nowych kandydatów na członków będzie realizowana od 6 do 12 miesięcy, biorąc udział w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych w kaplicy szpitalnej w Oleśnicy. Uczestnictwo w spotkaniach modlitewnych musi być obowiązkowe i za zgodą nowicjuszy a przynajmniej być obecnym 1 lub 2 razy w miesiącu, tak aby każdy z przyszłych członków we właściwy sposób rozeznał swoje powołanie do wspólnoty szpitalnej i zapoznał się z regulaminem stowarzyszenia oraz z misyjnym przesłaniem służby wśród osób chorych. Chyba że, cotygodniowa formacja modlitewna będzie realizowana przez członków stowarzyszenia we Wrocławiu.

  3. Najważniejszą służbą stowarzyszenia jest wspólna i regularna modlitwa. Dopiero po tym duchowym rozwoju, po konsultacji z Asystentem Kościelnym Stowarzyszenia lub Kapelanem Szpitalnym, drugą służbą jest wolontariat szpitalny. Kandydaci, którzy będą mieli pragnienie pomagać osobom chorym w szpitalu, nie powinni zaniedbywać spotkań modlitewnych i włączać się we wszystkie plany organizacyjne stowarzyszenia.